Křest knihy Zemědělské práce EN

Křest knihy proběhl 4. prosince 2018 při besedě s autorem původních fotografií Janem Regalem a autorem konceptu Tomášem Pospěchem ve Fotograf Gallery v Praze.

Posts created 2

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top