Zemědělské práce EN

Zemědělské práce (Agrokombinát Slušovice), (20092017)

Zázračnost fotografie nespočívá jen v tom, že kopíruje realitu, ale především v tom, že vyzařuje minulou realitu. Fotografie jsou časové konzervy; útržky minulosti absurdně trčící v přítomnosti, pokud pro ně nenajdeme patřičný kontext. (Roland Barthes) Výstava představuje několik prací, které poskytují nový smysl nalezeným diapozitivům socialistického příkladného JZD Slušovice. Vytvořením nového kontextu se sice nepřebije to, co fotografie zobrazují, ale nově se nabízí dvojí čtení: můžeme sledovat různé systémy zobrazování a strategie propagace, které byly při jejich vytváření užívány. Fotografie vytvořil v letech 1978–1989 zlínský reklamní fotograf Jan Regal. Na výstavě je doplňují další práce, které byly vytvořeny v dnešních Slušovicích, a to v bezprostřední návaznosti na tento archiv.

Posts created 2

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top