Studie (Domácí práce) EN

Studie (Domácí práce), (1994–1999)

120 černobílých fotografií, kontaktů negativu formátu 18×24 nebo 12×16 cm. Jádro tvoří soubory Stopy času a stopy věcí a Zátiší existenciálního charakteru, ostatní snímky jsou blíže nezařazeny. Většina zátiší neměla být původně vystavena, sloužila jako hledání vztahu historika umění k obrazovosti a dějinám umění.

Posts created 2

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top